Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Klagevejledning

Hvad kan der klages over?

Du kan som udgangspunkt klage over alle produkter og services, der har med køkken, bad og garderobe at gøre. Er arbejdet udført i forbindelse med opførelse af et nyt hus må byggeriets samlede entreprisesum ikke overstige 1.000.000 kr. Er en klage af principiel juridisk karakter, eller kræver klagen omfattende bevisførelse, har Byggeriets Ankenævn ret til at henvise parterne til en civil domstol. Spørgsmål vedrørende udgifter til advokatbistand, renter eller dagbøder behandles ikke af ankenævnet.

 

Hvem kan klage?

Kun private forbrugere kan klage til Byggeriets Ankenævn og benytte sig af Køkken Garantiforeningen. Desuden skal følgende betingelser være opfyldt for at Byggeriets Ankenævn kan behandle klagen:

1. Klagen skal ligge indenfor ankenævnets sagsområde.

2. Der skal være reklameret overfor forhandleren/leverandøren.

3. Kunden (forbrugeren) skal have betalt den del af regningen, der ikke er uenighed om.