Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om Køkken Garantiforeningen

- en ekstra sikkerhed

Medlemmer af garantiforeningen er også medlem af Køkken Anke Foreningen (KAF). KAF har en sekretariatsaftale med Byggeriets Ankenævn om behandling af klager over køkkenleverancer, herunder elementer m.v. til bad og garderobe.

Ved afgørelsen i Byggeriets Ankenævn eller ved en civil retssag kan man opleve at vinde en sag uden at få sin erstatning. Fx i tilfælde af konkurs, dødsfald, ophør eller lignende. Men også her stiller medlemmer af Køkken Garantiforeningen forbrugerne bedre.

I disse tilfælde træder Køkken Garantiforeningen - som hovedregel - til og sørger for, at et andet medlem af foreningen udbedrer fejl og mangler op til 50.000 kr. indenfor den afgørelse, som Byggeriets Ankenævn har truffet. (Der ydes dog ikke dækning for tab af forudbetaling eller anden deposita.)

Det er en betingelse at der er handlet med et medlem af Køkken Garantiforeningen.